Kontrola saobraćaja


Sa trenutnim opsegom detektora, većina aplikacija koje tradicionalno zahtevaju induktivna kola mogu biti prekrivena sa nenametljivim detektorima. Skupi radovi na putevima, dezorganizacija u saobraćaju i druge neprijatne instalacije i aspekti održavanja detekcije vozila mogu sada biti deo prošlosti.


Kontrola na raskrsnici

Detekcija prilazećih vozila za prijavu i produžetak zelene faze na saobraćajnim raskrsnicama uključujući unakrsnu detekciju pešaka. Poslednji proizvodi podrazumevaju jedinice sa multi-kanalima za spoznaju pukotina u vremenu, detekciju broja ili postojanja vozila koja čekaju na stajalištu i detektore sa dvojnom tehnologijom za specijalne primene i ekstra pouzdanost.


Prikupljanje podataka o saobraćaju

Izračunavanje, procena brzine kao i klasifikacija prema dužini vozila ili tipa stalnih ili privremenih primena. Detektori za PIR i kombinovane tehnologije mogu biti ugrađeni ili iznad nadgledanog puta ili na stub sa strane. Trasfer podataka se vrši dvosmernom bus magistralom. Ultra niska potrošnja PIR detektora za instalaciju solarnim napajanjem je dostupna kao i trostruka tehnologija za tačno prikupljanje podataka o saobraćaju uključujući brzinu i klasu samog vozila.

Budući tehnički zahtevi u detekciji saobraćaja iziskuju lako rukovanje, brzu instalaciju detektora izbegavajući skupe radove sa ometanjem saobraćaja tokom instalacije detektora ili njihove zamene.
U zavisnosti od primene, ASIM detektori koriste mnogobrojne detekcione tehnologije za optimalnu izvedbu.

Pasivni Infrared (PIR)

Pasivni infrared detektuje i najmanje promene termalne radijacije emitovane na bilo kom objektu ili telu čija je temperatura na površini iznad apsolutne nule (-273 °C). Intenzitet radijacije zavisi od površinske temperature, veličine i strukture ciljnog objekta ali ne i boje ili svetlosnih uslova.
Kombinujući dinamičke i statičke senzore sa jasnim oblastima detekcije, detektori su dostupni za izbrojavanje, merenje posedovanja, detektovanje prisustva, redosleda, procenu brzine i klasifikaciju dužine vozila.

Infrered detektori se mogu podeliti na dve glavne grupe:

Dinamički detektori - koji reaguju isključivo na promene radijacije; vozilo koje ulazi ili prolazi kroz polje pregleda aktivira izlazni signal, ali ako vozilo dodje do stajališta u oblasti gde se vrši detekcija, izlazni signal se vraća u svoje nečujno stanje.

- Statički detektori - koji mogu zadržati prisutnost vozila u polju pregleda u vremenu od nekoliko minuta i sposobni su da vrše izračunavanja.

Doppler Radar / Microwave (MW)

Microwave detektori emituju fokusirane signale visokih frekvencija u okviru preciziranih frekvencija u GHz regionu. Vozilo u pokretu koje se kreće kroz oblast detekcije reflektuje signale nazad do detektora. Sa promenom Dopplera između emitovane i primljene frekvencije, smer i brzina vozila se mogu utvrditi sa velikom preciznošću.
Doppler radarski detektori su dinamični i reaguju samo na pokret.

Ultrasonic (US)

Ultrasonični detektori emituju visokofrekventne izlive akustičnih signala iza čujnog dometa ljudi i većine životinja. Vozilo koje se kreće unutar ili oko detekcione sfere reflektuje signale nazad do detektora. Udaljenost do površine vozila je izmerena od vremena putovanja ultrasoničnih izliva. Kao rezultat ovog aktivnog dometa, moguća je visoko pouzdana detekcija prisutnosti vozila na neodređeno vreme, kao i brojanje i klasifikaciju.

Kombinovane Tehnologije

Kombinujući dve ili više tehnologija u jednom detektoru, širok spektar optimizovanih detektora za veliki broj primena postaje sasvim moguć. Takvi proizvodi su posebno korisni u primeni i prikupljanju podataka o saobraćaju.

 

Dokumenti:

Kontrola saobraćaja (278 kB)
Pomocni pribor (0 kB)
LOGIN
niste ulogovani
e-mail adresa:
lozinka:

Zaboravili ste lozinku?   

PRETRAŽIVAČ
Unesite reč ili frazu:

NEWSLETTER
Unesite Vašu Email adresu:

TESLA SISTEMI
Ekipa na terenu

 


 

 


KATALOG
 

ISO 9001

 

 

ISO 14001

 

 

ISO 18001

 

ISO 20000

 

 

ISO 22301

 

 

ISO 27001

 

 

ISO 50001

 

 

Sertifikat o kontrolisanju

 

 


NIKOLA TESLA
www.tesla-museum.org »